Nieuwsarchief 2013

19 augustus 2013


Open dag Groote Heide

Op zondag 1 september 2013 zal op de Groote Heide een open dag plaatsvinden. Deze open dag wordt gecoördineerd door de gemeente Venlo en zal zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Het Akkermansgilde opent ook haar deuren en iedereen is vanaf 11.00 uur welkom om kennis te maken met ons Gilde en haar tradities. De open dag zal plaatsvinden op ons schietterrein gelegen aan de Louisenburgweg 32 in Venlo. 
De bezoekers worden ontvangen met koffie en vlaai. Vervolgens kunt u bij ons ervaren hoe het is om te schieten met de zware buks. Ook zal het Koningszilver aanwezig zijn en worden er kogels gemaakt. Daarnaast zal handboogvereniging EHS uit Venlo gebruik maken van ons grasveld voor een demonstratie handboogschieten.
Traditiegetrouw zullen deze dag ook onze donateurs uitgenodigd worden om te schieten op de bölkes. Zij zijn vanaf 15.00 uur welkom. Heeft u hiervoor geen uitnodiging ontvangen kom gerust langs om te schieten op de bölkes en ons Gilde te ondersteunen.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op zondag 1 september!
10 juli 2013

OLS 2013 Sint Antonius Stramproy


Op zondag 7 juli 2013 hebben we met ons Gilde deelgenomen aan het OLS bij Sint Antonius in Stramproy. Op deze dag waren de weergoden ons gunstig gezind en hadden we stralend weer. Het was voor sommige schutters wat aan de warme kant, maar voor de broodnodige verkoeling was door WML weer goed gezorgd.
In de biertent hadden we al snel ons plekje gevonden en heeft de Gilde Kapel alvast voor wat gezellige feestmuziek gezorgd. Rond 15.00 uur zijn we gestart met de optocht. Dit was een mooie tocht door de straten van Stramproy en het publiek had ook in grote getale de weg gevonden. We hebben ons weer goed gepresenteerd, maar hebben helaas geen optochtprijzen gewonnen.
Om 17.15 uur begon ons zestal, Bas Hendrikx, Hans Nijholt, Bert Roodbeen, Frank Theunissen, Jules Roodbeen en Peter Voss, aan het korpsschieten. Zij schoten de 2 x 18 bölkes er af hetgeen betekende dat we mochten kavelen. Toen de avond was gevallen mochten we ons opmaken voor het kavelen. Helaas miste onze 1e schutter zijn 1e bölke wat betekende dat we de buks konden inpakken. Onze schutters zijn goed voor de dag gekomen en volgend jaar hebben we weer nieuwe ronde en nieuwe kansen.
Hierna hebben we er met zijn allen nog een gezellig feest van gemaakt in de biertent. Hier zorgde de band Wir Sind Spitze voor de juiste stimmungsmuziek. Om 22.30 uur keerden we na een geslaagde en gezellige dag weer huiswaarts. Kijk voor de foto's van deze dag in onze Fotogalerij.

 

5 juni 2013Op zondag 2 juni 2013 was het de beurt aan alle Venlose verenigingen, families en vriendengroepen om hun geluk te beproeven op de bölkes. De weergoden waren ons wederom goed gezind, want het zonnetje straalde volop. Veel mensen hadden de weg dan ook gevonden naar de schutterswei en het was gezellig druk.

Om 13.00 uur zijn we gestart met het Koningschieten voor de '6e Keuning Vereinigingscheete’. Na iets meer dan 30
schoten werd het laatste stuk van de vogel naar beneden geschoten. De 6e Keuning Vereinigingscheete is Falke van Cleef van Joekskapel Petatte Nelke. Hij ontving uit handen van onze voorzitter de Koningssjerp en twee nieuwe Akkermansgilde glazen.

Vanaf 14.00 uur barste het schietgeweld los op de bölkes. Iets meer dan 30 zestallen streden om de titel. Nadat alle zestallen hadden geschoten bleek dat er niet meer gekaveld hoefde te worden. De winnaar was bekend: Lindenboom Team. Zij hadden al hun 18 bölkes geraakt. De eindstand:

1. Lindenboom Team, 18 punten
2. Spaarkas de Slieps, 17 punten
3. 't Pumpke 1, 16 punten

Na het schieten was het nog erg gezellig. We kunnen spreken van een geslaagde dag!


5 juni 2013

Koningsvogelschieten 2013

Afgelopen zaterd

ag 1 juni 2013 hebben wij ons traditionele Koningsvogelschieten gehouden. Deze dag hadden we de weergoden mee. Het was wat aan de frisse kant, maar we hebben het de hele dag droog gehouden.

Om 10.00 uur zijn we de dag begonnen met een Heilige Mis in de Sint Martinuskerk in Venlo ter nagedachtenis aan de overleden leden van het Akkermansgilde en overleden familieleden. Voorafgaand hebben we in de kerk eerst een groet gebracht aan de kapel van Ingendaell. Tijdens de Pontificale Hoogmis door Bisschop Wiertz op 6 september 1998, werd het nieuwe beeld van Onze Lieve van Ingendaell dat in de Kapel staat, door de Bisschop ingezegend. Dat was dit jaar dus 15 jaar geleden. Bij deze Hoogmis was het Akkermansgilde samen met de Broederschap van Ingendaell aanwezig.

Sinds Burgemeester Gijsen kent het Akkermansgilde de traditie om de zittende Burgemeester van Venlo te vragen om Beschermheer van het Akkermansgilde te worden. Onze nieuwe Burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten, hebben wij deze vraag ook gesteld. Hij heeft hierop positief gereageerd. Tijdens de Heilige Mis hebben we daarom van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze Burgemeester, onder zegening van Pastoor Spee, te installeren als Beschermheer van het Akkermansgilde.


Na de Heilige Mis zijn we samen met de Stadsreuzen Fluas en Guntrud door het centrum van Venlo getrokken om vervolgens aan te schuiven voor een brunch bij de Venlonazaal. Hierna zijn we via Stalberg naar onze jubilaris Hans Houben (40-jaar lid) getrokken. Na de serenade bij onze jubilaris zijn we in optocht vertrokken naar Tuincentrum Leurs. Hier hebben we een serenade gebracht omdat zij ons in daad bijstaan bij onze activiteiten. Vervolgens zijn we naar onze zittende Koning Bart Kok vertrokken. Hier hebben we ook een serenade gebracht en is de loting verricht voor het Koningsvogelschieten dat later op de avond zou plaatsvinden.

Nadat we bij de Koning waren geweest zijn we naar het Venlose stadhuis getrokken voor het betalen van de jaarlijkse schatting aan de Magistraat van Venlo, Burgemeester Antoin Scholten. Na de toespraken van de Burgemeester en de voorzitter van het Akkermansgilde, de heer Huub Verkoeyen, werd overgegaan tot het betalen van de schatting en het tooien van de Koning met het Koningszilver, de Koningskroon en de Koningstaf.

Na de ontvangst vertrokken we naar ons schietterrein. Hier hebben we allereerst een groepsfoto gemaakt. Hierna werd Koning Bart Kok ontdaan van al zijn waardigheden en kon om 18.30 uur gestart worden met het schieten op de houten vogel.

Het eerst schot werd gelost door onze nieuwe Beschermheer. Hierna was het de beurt aan de Akkermannen en de strijd om de Koningstitel 2013 barste los. Na 271 schoten was het dan eindelijk zo ver en schoot Huub Verkoeyen, tevens voorzitter, het laatste stuk van de vogel naar beneden. Huub werd in de feesttent getooid met al zijn waardigheden, waarna het Koningsfeest losbarste.

We kunnen spreken van een zeer geslaagde dag!


 

18 mei 2013

Verbouwing clubgebouwDe verbouwing en aanbouw van ons clubgebouw zit in de afrondende fase. Woensdag 15 mei 2013 is de nieuwe bar geplaatst en donderdag 16 mei 2013 de nieuwe tap en koelingen in de bar. De werkzaamheden die nu nog moeten gebeuren zijn de afwerking en het plaatsen van de nieuwe keuken.

Voor meer foto's kijk in onze Fotogalerij of klik op de foto aan de rechterkant.7 april 2013

Verbouwing clubgebouw

Op maandag 18 maart 2013 zijn we gestart met de verbouwing en aanbouw van ons clubgebouw. Op vrijdag 5 april 2013 he

bben we met een groep Gildeleden het gebouw van binnen helemaal gestript.

Voor meer foto's kijk in onze Fotogalerij of klik op de foto aan de rechterkant.

3 april 2013

Koninklijke Onderscheiding Bert Kok


Op paasmaandag 1 april 2013 hebben wij afscheid genomen van onze oud-voorzitter Bert Kok en kennis gemaakt met onze nieuwe voorzitter Huub Verkoeyen. Tijdens de receptie was het complete Gilde aanwezig, een aantal genodigden uit de schutterswereld en een delegatie van de club van Ingendael.

Omstreeks 15.00 uur verscheen ook onze loco-burgemeester, de heer Stephan Satijn. Hij was aanwezig namens het college van B&W van de gemeente Venlo, maar ook namens onze Koningin. Na de speech heeft hij onze oud-voorzitter Bert Kok benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bert kreeg deze onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter en zijn 40-jarig jubileum. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van het 50-jarig jubileum van de OLS-federatie in 1987 en van het 400-jarig bestaansfeest van het Akkermansgilde in 1994.

Klik voor de personalia op de foto aan de rechterkant. Dit is het artikel dat in de dinsdageditie van Dagblad de Limburger heeft gestaan. Voor meer foto's van de receptie kijk in onze Fotogalerij.

Namens het Bestuur en alle leden willen wij Bert van harte feliciteren met deze Koninklijke Onderscheiding.

20 maart 2013

Optochtnummer Bondsfeesten 2013

Zaterdag 16 maart 2013 heeft de loting plaatsgevonden voor de optochtvolgorde tijdens de bondsfeesten van de schuttersbond Juliana.

Het Akkermansgilde Venlo heeft dit jaar optochtnummer 11.
 

24 februari 2013

Optochtnummer OLS 2013

Vrijdag 22 februari 2013 heeft de loting plaatsgevonden voor de optochtvolgorde van het Oud Limburgs Schuttersfeest bij schutterij Sint Antonius Stramproy. Het Akkermansgilde Venlo heeft dit jaar optochtnummer 64. Voor de volledige optochtvolgorde verwijzen wij u naar de website www.olsfederatie.com, www.schuttersbondjuliana.nl of www.ols2013.nl.
 

20 januari 2013

Ledenwerving Akkermansgilde

In vroegere eeuwen waren alle handwerkslieden verenigd in Gilden zoals de timmerlieden, de slagers, de wolwevers enz. Zo waren de Akkermannen of boeren, ook wel Huijslieden genoemd, opgenomen in het Gilde der Akkermannen. Het Akkermansgilde bestaat sedert 1594 en is daarmee de oudste vereniging van Venlo.

Het huidige Gilde bestaat uit meer dan veertig leden en staat bol van tradities, die dan ook, zo strikt mogelijk worden nageleefd. Jaarlijks biedt het Gilde aan de Venlose bevolking een feestweekend aan, bestaande uit het Koningsfeest met alle tradities en feestelijkheden er om heen. Het Gilde gaat dan de regerende Koning “ten zijnen huijze” afhalen en trekt met de Venlose stadsreuzen Flujas en zijn Vrouw Guntruud naar het stadhuis om daar de jaarlijkse schatting te betalen. Dan wordt de Koning door de Burgemeester getooid met de zilveren kroon en staf. Later die dag op het schietterrein aangekomen treedt de Koning af en wordt op de houten vogel geschoten tot er een nieuwe Koning bekend is. Daags na het Koningsfeest is er een schietwedstrijd voor alle verenigingen en clubs uit de gemeente Venlo. Dit is een waar volksfeest en wordt dan ook ieder jaar druk bezocht.

Het Gilde is lid van de Noord-Limburgse bond van Schutterijen "Juliana". 3 Keer per jaar neemt het Akkermansgilde deel aan een schuttersfeest dat georganiseerd wordt door een van de schutterijen van de Bond Juliana. Tijdens deze bondsfeesten vinden er onderlinge schietwedstrijden plaats, waar geschoten wordt met groot kaliber geweer.

Daarnaast neemt het Akkermansgilde jaarlijks deel aan het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) en vinden er jaarlijks festiviteiten plaats in Venlo die het Akkermansgilde samen met haar eigen Gildekapel, drumband en Flujas en Guntruud muzikaal opluistert.

Laat deze oude traditie niet verloren gaan! Word jij een nieuwe Akkerman……?

Voor meer info:
Hans Houben, tel. 077-3549810 of 06-43612619
Mark Vijver, tel. 06-48966000
E-mail: secretariaat@akkermansgilde.com
 

 7 januari 2013

Nieuwe Voorzitter Akkermansgilde

Tijdens de 419e Algemene Jaarvergadering op zaterdag 5 januari 2013 is Huub Verkoeyen gekozen tot nieuwe Voorzitter van het Akkermansgilde. Hij neemt de Voorzittershamer over van Bert Kok.

4 januari 2013

Nieuwjaarsborrel

Op zondag 6 januari 2013 zal het Akkermansgilde haar traditionele nieuwjaarsborrel houden. Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom om samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar. Onze eigen Gildekapel zal deze middag muzikaal opluisteren.