Vereniging

Het Akkermansgilde werd opgericht in 1594 en bestaat thans 426 jaar! Het huidige Gilde bestaat uit ongeveer veertig leden en staat bol van tradities, die dan ook, zo mogelijk strikt worden nageleefd. De kleding is afgeleid van de kleding van de boer in vroegere tijden, de kleuren zijn die van de stad Venlo. Uit dit alles is te concluderen, dat het Gilde niet zomaar een vereniging is, maar een instituut dat niet uit de stad Venlo is weg te denken. De huidige activiteiten van het Gilde bestaan verder uit deelname aan de Bondsfeesten, het O.L.S., onderlinge schietwedstrijden en optochten ter presentatie van Venlo in binnen- en buitenland. Het Gilde is lid van de Noord-Limburgse bond van Schutterijen "Juliana".

Jaarlijks biedt het Gilde aan de Venlose bevolking een feestweekend aan, bestaande uit het Koningsfeest met alle tradities en feestelijkheden er om heen. Het Gilde gaat dan de regerende Koning “ten zijnen huijze” afhalen en trekt met Fluas en zijn Vrouw naar het stadhuis om daar de jaarlijkse schatting te betalen. Dan wordt de Koning door de Burgemeester getooid met de zilveren kroon en staf. Dit zilver heeft grote waarde. De kroon is een stuk zilver smeedwerk uit de 17e eeuw en de knop van de Koningsstaf is zilver smeedwerk uit de 15e eeuw, uitbeeldend Sint Urbanus en Onze Lieve Vrouw van Ingendael. Op het schietterrein aangekomen treedt de Koning af en wordt op de houten vogel geschoten tot er een nieuwe Koning bekend is. De Gildeman welke 3 jaar achter elkaar Koning wordt krijgt de titel Keizer. Deze titel geldt voor het leven. Daags na het Koningsfeest is er een schietwedstrijd voor alle verenigingen en clubs uit de gemeente Venlo. Dit is een waar volksfeest en wordt dan ook ieder jaar druk bezocht.

Voor meer informatie over de historie van het Akkermansgilde en onze activiteiten verwijzen wij u naar de subpagina's op onze website.