Koningen

1924

Herm Driessen

1977

Theo Wetjens

1925

J. Heinen

1978

Hubér Roodbeen

1926

Pauw Gubbels

1979

Wiel Zeelen

1927

J. Verspa

1980

Chris Oirbans

1928

H. Coenen

1981

Jacob Theunissen

1929

Sjraar Gubbels

1982

Wiel Zeelen

1930

Pauw Gubbels

1983

Gerard Roodbeen

1931

Sjraar Gubbels

1984

Wim van Leuven

1932

Toon Feijen

1985

Gerard Roodbeen

1933

Herm Driessen

1986

Piet Bouten

1934

Lei Driessen

1987

Wim van Leuven

1935

Pauw Gubbels

1988

Wim van Leuven

1936

Pauw Gubbels

1989

Marco Bex

1937

J. Huys

1990

John van den Heuvel

1946

Jan Gubbels

1991

Gerard Roodbeen

1947

Toon Feijen

1992

Marco Bex

1948

P. Sanders

1993

Theo Gaerthé

1949

Pauw Gubbels

1994

Toon Billekens

1950

Sjraar Gubbels

1995

Twan Janssen

1951

G. Hendriks van de Weem

1996

Peter Döbbelman

1952

Piet Velmans

1997

Rob Donders

1953

Toon Feijen

1998

Wim van Leuven

1954

Lei Driessen

1999

Marco Bex

1955

Piet Bouten

2000

Wim Repping

1956

Joep Feijen

2001

Wim Joosten

1957

Giel Driessen

2002

Gé Billekens

1958

Bér Hecker

2003

Gerard Roodbeen

1959

Bér Hecker

2004

Rogier Janssen

1960

Martien Voss

2005

Loek Lebesque

1961

Piet Velmans

2006

Gerard Roodbeen

1962

Pauw Voss

2007

Martien Simons

1963

Bér Hecker

2008

Twan Janssen

1964

Pauw Voss

2009

Wim Repping

1965

Sjraar Boom

2010

Wiel Oirbans

1966

Piet Roodbeen

2011

Piet Gubbels

1967

Martien Voss

2012

Bart Kok

1968

Wiel Zeelen

2013

Huub Verkoeyen

1969

Lei Holthuysen

2014

Hein Schreurs

1970

Hayke Holthuysen

2015

Wim Oversier

1971

Sjraar Boom

2016

Wiel Voss

1972

Sjraar Boom

2017

Wim Joosten

1973

Bér Oirbans

2018

Bert Roodbeen

1974

Lei Driessen

2019

Melvin Peeters

1975

Michel Timmermans

2022

Bert Roodbeen

1976

Sjraar Donders

2023

Wim Joosten